WELCOME TO

TAGES TEKNOLOJI ARASTIRMA VE GELISTIRME ENDUSTRIYEL URUNLER BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Protection of Personal Data

Disclosure for Website Visitors

In accordance with Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law”), TAGES TEKNOLOJİ TEKNOLOJI ARASTIRMA VE GELISTIRME ENDUSTRIYEL URUNLER BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (“TAGES”) is defined as the data controller since it processes personal data about you. According to Article 10 of the Law titled “Disclosure Obligation”, data controllers are obliged to inform the natural persons whose personal data they process on certain issues.

This text has been prepared by TAGES in order to comply with the legislation and to be transparent and accountable.

Data subject:  The law defines you as the data subject, since you are visiting [http://tages.biz/] with the title of Website Visitor and we process some of your personal information.

Data Controller:  The data controller of TAGES, who is the person that determines the purposes and means of the processing of your personal data, and who is responsible for the establishment and management of the filing system. 

Your Processed Personal Data, Purpose of Processing and Legal Reasons If You Are Only Visiting the Website:

Personal Data Purpose of Processing Legal

Reason

Legal Basis
Website Traffic Information

(Such as: Link Time, Page Visited, IP Address)

Conducting Activities in Compliance with the Legislation

Carrying out Information Security Processes, and

Creating and Following up Visitor Logs

In reference to 5/2a, since it is clearly foreseen in the laws. The Responsibilities of Hosting Provider regarding Law No. 5651 on the Regulation of Publications Made on the Internet and Fight Against Crimes Committed Through These Publications

(Article 4)

Cookie Information Cookies are small files that are temporarily saved on your hard disk and allow our site to recognize your computer the next time you visit our tages.biz website. Tages.biz uses cookies only to collect information relevant to our website.

Marketing Analysis, measuring interest in services, measuring consumer satisfaction, evaluating complaints and suggestions, and conducting necessary studies to carry out the commercial activities of the data controller

Carrying out Advertising / Campaign / Promotion Processes

In reference to PDPL (KVKK) Article 5/2f, due to our legitimate interests To provide better service in the performance of the Data Controller’s legitimate interest and contracts

 

In addition;

If you are sending us your complaints, suggestions and requests through our website:

Personal Data Purpose of Processing Legal Reason Legal Basis
Identity (Surname, First Name)

Communication (Phone Number (Mobile), E-Mail Address)

Communicating, evaluation of requests, Execution of Service Sales Processes

Execution of Customer Relationship Management Processes

In reference to PDPL (KVKK) Article 5/2csince it is directly related to the establishment or performance of a Contract Evaluation of suggestions, requests and complaints, Legitimate Interest

 

To whom and for What Purpose the Processed Personal Data May be Transferred

TAGES, shall share the personal data of the User and the new data obtained by using this personal data or the personal information that the Users enter into the website with their own positive actions, primarily for the purpose of meeting the communication requests, fulfilling our legal obligations, improving the user experience, ensuring the security of the users, organizing all records and certificates that will be based on an electronic or paper medium; complying with information retention, reporting and notification obligations stipulated by the legislation and relevant authorities; providing the requested products/services, implementing our corporate governance policies, verifying user identities, improving system performance with software companies related to complaint management and security and authorized institutions, organizations, authorities, administrative and judiciary bodies within the scope of legal obligations, in order to fulfil its processing purposes stated here above.

Methods for Collecting Personal Data

Your personal data is obtained on the internet by partially or fully automated methods.

Your Rights with Respect to Your Personal Data

The persons concerned must first convey their rights regarding their personal data to the data controller. In accordance with Article 14 of the Law, no direct complaint can be made to the Personal Data Protection Board.

In relation to your personal data in accordance with the law, you may exercise the following rights:

 1. To learn as to whether personal data has been processed or not,
 2. To request information regarding the personal data if they were processed,
 3. To learn the purpose of your data processing and whether such data is used for the intended purposes,
 4. To learn about the third parties to whom your personal data are transferred within the country or abroad,
 5. To request the rectification of the data in the event they are processed incompletely or inaccurately,
 6. To request the deletion or disposal of your personal data if the reasons requiring the processing of your personal data no longer exist,
 7. To request notification of the operations carried out in compliance with sub-paragraphs (e) and (f) to third parties, to whom your personal data has been transferred,
 8. To object to the emergence of a result against you by analyzing your processed data exclusively through automated systems,
 9. To request compensation for damages we incur, arising from the unlawful processing of your personal data.

Application Method

You may apply:

 • To this address in writing: Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. Emekli Subayevleri 28 Blok No:7/5 Şişli/İstanbul,
 • By using your registered e-mail for tages@hs03.kep.tr,
 • By sending an e-mail to info@tages.biz with secure electronic signature or mobile signature

Your application must include;

 • Your name, surname and your signature if the application is in writing,
 • Your Republic of Turkey Identification Number if you are a Turkish citizen or your nationality, passport number or identification number if you are a foreign national,
 • Your residential address for notification,
 • E-mail, phone and fax no for notification, if any,
 • The subject of your claim is mandatory,

and other information and documentation related to your request should also be enclosed with the application.

TAGES reserves the right to verify your identity. The procedural rules to be followed during the application and more detailed information can be obtained from the “Communiqué on Application Procedures and Principles to the Data Controller” of the Personal Data Protection Authority, on www.kvkk.gov.tr.


 

TAGES TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE

HOŞGELDİNİZ.

Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçileri için Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre TAGES TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“TAGES”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla TAGES tarafından hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: [http://tages.biz/] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından İlgili Kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan TAGES veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki

Sebep

Hukuki Dayanak
Web Sitesi Trafik Bilgileri

(Bağlantı Zamanı, Ziyaret Edilen Sayfa, IP Adresi gibi)

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 

Bilgi Güvenliği

Süreçlerinin Yürütülmesi ve

 

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK

Md.5/2a’ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu

(Madde 4)

Çerez Bilgileri Cookie’ler hard diskinizde geçici olarak kaydedilen ve Tages.biz internet sitemizi bir sonraki ziyaretinizde sitemizin, sizin bilgisayarınızı tanımasını sağlayan küçük dosyalardır. Tages.biz cookie’leri sadece internet sitemizi ilgilendiren bilgileri toplamak için kullanır.

 

Pazarlama Analiz, hizmetlere karşı ilginin ölçülmesi, tüketici memnuniyetinin ölçülmesi, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi ve veri sorumlusunun ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK

Md.5/2f’ye istinaden

Veri sorumlusunun Meşru Menfaati ve sözleşmeleri ifasında daha iyi hizmet vermek

 

Bunun yanında;

Web Sitemiz üzerinden bize şikayet, öneri ve taleplerinizi iletiyorsanız:

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak
Kimlik (Soyad, Ad)

İletişim (Telefon Numarası (Mobil), E-Posta Adresi)

İletişim kurmak, taleplerin değerlendirilmesi,  Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c’ye istinaden Öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,Meşru Menfaat

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TAGES, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, kullanıcı deneyimini geliştirmek, kullanıcıların güvenliğini sağlamak, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün/hizmetleri sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14. maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

 • Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. Emekli Subayevleri 28 Blok No:7/5 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak;
 • tages@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile; Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile info@tages.biz adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

TAGES, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar. Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun www.kvkk.gov.tr adresinden “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inden ulaşabilirsiniz.